Servicii de Inginerie, Consultanță și Proiectare Energetică

Servicii de Inginerie, Consultanță și Proiectare EnergeticăAvând specialiști cu experiența și autorizarea necesare, putem oferi servicii de proiectare pentru stații electrice de transformare de medie și înaltă tensiune, atât pe parte primară cât și pe parte de circuite secundare, precum și parametrizarea și punerea în funcțiune a protecțiilor, sistemelor SCADA și de măsură pentru sectorul energetic.

Activitatea noastră de consultanță acoperă o mare diversitate de studii care răspund nevoilor provocatoare ale clienților noștri în ceea ce privește fiabilitatea și siguranța producției, transportului, distribuției și furnizării de energie, eficiența costurilor de alimentare cu energie, calitatea energiei sau alte nevoi specifice.Ce facem

 • Coordonare parte electrică a proiectelor
 • Automatizări de rețea
 • Proiectare de stații de transformare și extinderi
 • Studii de configurare și conectare
 • Studii de fezabilitate
 • Studii de evaluare a riscului
 • Analiză de proiect
 • Documentație de licitație
 • Suport tehnic în vederea obținerii avizului tehnic de racordare (ATR).

Proiecte reprezentative

 • Extinderea stației de 400 kV Stupina
 • Stația nouă de 400 / 30 kV pentru Centrala electrică eoliană Crucea – 97,5 MW
 • Conectarea la rețeaua de 110 kV a stației Lafarge, Târgu Jiu
 • Studiu pentru calcul reglaje protecții 6-110kV Petrobrazi
 • Calcul reglaje protecții aferente stației de 400 / 110 / 30 kV pentru Centrala electrică eoliană Rahmanu
 • Studiu de conectare pentru Centrala electrică eoliană de 97,5 MW Crucea
 • Studiu pentru automatizarea de rețea la CCPP Petrobrazi
 • Studiu pentru identificarea proiectelor potențiale de CCPP în România
 • Due diligence pentru Centrala electrică eoliană de 450 MW Independența
 • Studiu de evaluare risc pentru Centrala electrică eoliană de 50 MW Pecineaga 2
 • Conectarea la rețea a Centrala electrică fotovoltaică Doljchim
 • Eficientizarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor platformei industriale Doljchim

Mai mult de
25
proiecte

Clienți principali


 

Back to Top