Extinderea stației de 400 kV GIS Gura Ialomiței

Client: C.N.T.E.E.  Transelectrica S.A.
Contractor: C.N.T.E.E.  Transelectrica S.A. – S.T. București


Proiectul vizează extinderea stației de 400 kV de la Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavodă și Stâlpu.

Scopul lucrărilor

  • Realizarea extinderii stației de 400 kV cu două celule noi tip GIS.

 Rolul nostru

  • Proiectarea extinderii stației de 400 kV
    • Studiu de fezabilitate
    • Caiet de sarcini.

Back to Top