Stația nouă de 110 / 20 kV pentru Centrala electrică eoliană 45 MW Dorobanțu

Tip: Servicii de inginerie și de management pentru achiziții și construcție
Client: CUBE Energy
Client final: OMV Petrom

Acest proiect are ca scop instalarea și conectarea la rețea a unei noi centrale eoliene de 45 MW.
Centrala are 15 turbine Vestas V90, de 3 MW.

Conectarea centralei la rețea se face printr-o nouă stație de transformare de 110 / 20 kV, 1 x 63 MVA. Cele 15 turbine sunt conectate la aceasta prin patru circuite de 20 kV având un traseu total de cabluri de aproximativ 35 km.

Conținutul lucrărilor

 • Coordonarea tuturor sub-contractorilor pe partea electrică și a desfășurării activității acestora
 • Planificarea și controlul lucrărilor pe partea electrică
 • Gestiunea efectivă a timpului, desfășurării și bugetului lucrărilor pe partea electrică inclusiv proiectarea acestora
 • Organizarea și conducerea ședințelor tehnice
 • Luarea deciziilor de proiectare, implementare și execuție pe partea electrică
 • Recomandarea unor îmbunătățiri de proiectare, implementare și execuție a proiectelor și lucrărilor pe partea electrică
 • Revizuirea și validarea documentațiilor tehnice
 • Suportul și asigurarea expertizei tehnice pe perioada testărilor și punerii în funcțiune
 • Suport pentru proiectul SCADA/EMS și asigurarea expertizei tehnice
 • Activitatea de raportare.

Rolul nostru

 • Conducerea echipei pe domeniul electric
 • Coordonarea activităților legate de partea electrică a șantierului.

Back to Top