Proiectul ELIZE

Proiectul ELIZE, dezvoltat sub egida Centrului Român pentru Energie (CRE), pe care ECRO îl desfășoară în parteneriat cu SIVECO România, are ca scop alimentarea cu energie electrică a unor zone rurale izolate asigurând sustenabilitatea rurală și oferind în acelaşi timp, într-o abordare holistică, producţie și consum inteligent de energie electrică împreună cu servicii informaționale integrate.

Micro-rețeaua sătească va avea în vedere următoarele:

  • Producție de energie electrică
  • Stocare de energie electrică
  • Automatizare, control și măsurare a energiei
  • Micro-rețea electrică
  • Rețea de comunicație
  • Măsurare inteligentă la consumatori.

O electrificare eficientă necesită infrastructură locală de comunicație și inteligență înglobată. Funcționalitățile de tip e-Servicii aduc noi sinergii și contribuie la sustenabilitatea rurală prin:

  • e-Servicii la distanță, de tip e-Sănătate și e-Învățământ
  • Întărirea vieții comunitare, prin cooperarea socială îmbunătățită, facilitată de noua rețea IT – locală și conectată la Internet
  • O mai bună infrastructură suport pentru micro-afacerile locale, inclusiv turism.

Back to Top