Conceptul de VPE / VPP

VPE – Virtual Power Entity (Entitate Energetică Virtuală) este o agregare de producători și / sau de consumatori de energie electrică, augmentată informațional, conectată în Rețeaua Națională și în Webul Energetic (prin internet),optimizată pentru funcționalitățile pentru care a fost creată – ca producător, distribuitor sau consumator virtual sau o combinație a acestora.

vppCea mai simplă configurație poate fi făcută prin agregarea a doi producători de energie văzuți din sistem ca unul singur. Această agregare poate fi asimilată cu un VPP – Virtual Power Plant (Producător Energetic Virtual).

Există deja multe aplicații în care funcționalitățile unui VPP sunt de mare interes, cumar fi combinarea producătorilor de energie verde cu producătorii clasici.

O abordare de VPP Hibrid

Combinarea unor resurse complementare: eoliană și hidro.

Producția stocastică a centralelor eoliene poate fi echilibrată de surse de energie controlabile.

Simulările au arătat că echilibrarea a 20 MW produși de centrale eoliene poate fi făcută cu doar 5 MW Bandă de la o hidrocentrală.

Așadar, ca regulă de bază empirică se poate accepta relația practică:
PBandă = 25% din PREGENERABILĂ.

Proiecte reprezentative

Back to Top