FENIX – Rețele electrice flexibile pentru a integra așteptata „evoluție în domeniul energiei”

 

Proiectul FENIX  s-a derulat într-un consorțiu de 20 participanți – centre de cercetare și universități, companii de transport și distribuție de energie electrică, producători de echipamente energetice și de IT&C, proprietari de mici facilități de producție de energie electrică (Distributed Energy Resources – DER), companii de consultanță în energetică.

 

 

Nume proiect: FENIX (Rețele electrice flexibile pentru a integra  așteptata „evoluție în domeniul energiei”)

Stare: Finalizat

Program: EU FP6

Perioadă: 2005 – 2009

Lider de consorţiu: IBERDROLA (ES)

Partneri: 20 din 8 ţări (ES, FR, UK, NL, RO: ECRO, AU, DE, SL)

EU Budget: 14 mil EUR

 

Obiective:

  • Să promoveze și să încurajeze dezvoltarea Resurselor Distribuite de Energie (DER – Distributed Energy Resources) prin maximizarea contribuției acestora la sistemul energetic prin agregarea lor în centrale electrice virtuale de mari dimensiuni (LSVPP – Large Scale Virtual Power Plants) și management decentralizat
  • Să conceptualizeze, să proiecteze și să demonstreze o soluție tehnică și un cadru comercial care să permită ca sistemul bazat pe resurse distribuite (DER) să devină soluția pentru viitorul sistem eficient, sigur și sustenabil, de furnizare a energiei electrice al UE.

Rolul nostru:

  • Concepte legate de serviciile de sistem și măsurarea acestora
  • Definire și caracterizări ale serviciilor, care să sprijine rețelele de distribuție active prin mecanismul centralelor virtuale de mari dimensiuni (LSVPP)
  • Dezvoltări la nivelul resurselor distribuite de energie (DER)
  • Proiectare și testare la nivelul agentului FENIX de la nivel central (EMS – Energy Management System, FENIX agent)
  • Cursuri de pregătire despre conceptele și arhitectura FENIX.


LSVPP – Îmbunătățirea securității sistemului și reducerea costurilor generale.

Mai multe despre proiect la: www.fenix-project.org.

Back to Top